Archief

Eerdere nieuwsberichten

 

De tweede Nieuwsbrief is verschenen!

Graag willen wij alle donateurs en alle andere geïnteresseerden op de hoogte houden van het wel en wee van de zusters. Dat doen wij met een Nieuwsbrief, die wij geheel vrijblijvend aan u toezenden. Het enige wat u moet doen, is uw email-adres aan ons opgeven via vriendendominicansisters@gmail.com en wij sturen de Nieuwsbrief per email naar u toe. Aanmelding voor de Nieuwsbrief verplicht u tot niets en u kunt zich altijd weer afmelden.

Ook kunt u de Nieuwsbrief online lezen….

27 maart 2015

 

Deputé Ger Koopmans bezoekt klooster

Op 5 maart j.l. bracht deputé Koopmans een werkbezoek aan het klooster.
Aanleiding voor het bezoek
was de financiering van een aantal onderhoudswerkzaamheden aan het kloostergebouw.
Zo dienen op korte termijn kozijnen, dak, goten, de schoorsteen en het buitenschilderwerk aangepakt te worden.
De kosten worden op ruim € 50.000,- geschat. Met de deputé werden de subsidiemogelijkheden van de Provincie besproken.

Koopmans

Deputé Ger Koopmans met de zusters tijdens het werkbezoek

 6 maart 2015


Bisdom verspreidt brochure over religieuze gemeenschappen

In het kader van het Jaar van het Godgewijde leven heeft het Bisdom Roermond een brochure over religieuze gemeenschappen uitgegeven. De brochure wil jongeren aansporen om eens na te denken over een leven in een kloostergemeenschap. In de brochure “Religieuze gemeenschappen in Limburg” presenteren verschillende congregaties en bewegingen zich. Vanzelfsprekend stellen ook de dominicanessen van Sittard zich voor in deze brochure.
Een digitale versie kan hier worden gedownload.

18 februari 2015

 

Dominicanessen op de televisie

Op zondag 25 januari 2015 waren de dominicanessen van Sittard te zien in het RKK-programma “Geloofsgesprek”. De RKK noemt de dominicanessen van Sittard een bijzondere groep vrouwen, die een voorbeeld is van de wereldwijde betekenis van de Katholieke Kerk. Heeft u de uitzending op Nederland 2 gemist? Via onderstaande link kunt u de uitzending terugkijken.

Lees verder
en bekijk de uitzending …

25 januari 2015Ieder maandagavond Stille aanbidding.

Iedere maandag van 19:00 tot 20:00 uur (vanaf 5 januari van 19:30 tot 20:30 uur) is er stille aanbidding in de kapel (ingang aan de rechterkant) van de H. Hart Kerk aan de Geldersestraat in Overhoven. De zusters wisselen gebed en aanbidding af met bijbel teksten en zang. Iedereen is welkom!.

2 januari 2015

 

Dank aan onze donateurs

Aan het einde van het jaar willen wij graag alle donateurs bedanken voor de giften die wij van hen mochten ontvangen. Deze giften zijn onmisbaar voor het jongste klooster van Nederland. Heel veel dank!
Omdat de banken tegenwoordig geen adresgegevens meer vermelden bij de overgeschreven bedragen, kunnen wij helaas niet ieder van u persoonlijk bedanken. Wilt u toch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze Nieuwsbrief via vriendendominicansisters@gmail.com. Wij blijven graag in contact met onze donateurs!

31 december 2014

 

Bijeenkomst Europese dominicanessen van St.-Cecilia

Tijdens de kerstdagen waren alle Europese dominicanessen van St.-Cecilia te gast in het klooster in Sittard. De zusters kwamen uit Rome en Elgin in Schotland.

summit kerst 2014

27 december 2014

 

De eerste Nieuwsbrief is verschenen!

Graag willen wij alle donateurs en alle andere geïnteresseerden op de hoogte houden van het wel en wee van de zusters. Dat doen wij met een Nieuwsbrief, die wij geheel vrijblijvend aan u toezenden. Het enige wat u moet doen, is uw email-adres aan ons opgeven via vriendendominicansisters@gmail.com en wij sturen de Nieuwsbrief per email naar u toe. Aanmelding voor de Nieuwsbrief verplicht u tot niets en u kunt zich altijd weer afmelden.

20 december 2014

 

Klooster in Overhoven in gebruik genomen.

De Amerikaanse zusters hebben op 31 augustus j.l. het klooster in de Sittardse wijk Overhoven in gebruik genomen. Het kloostergebouw alsmede de kapel werden ingezegend door mgr. de Jong. Tijdens deze plechtigheid in de opgeknapte kapel, ontvingen de zusters tevens de aanstelling tot buitengewoon bedienaar.

Eerder die dag namen de zusters deel aan de traditionele St.-Rosaprocessie. Bij de plechtigheid aan de St.-Rosakapel spraken de zusters elk een voorbede uit. Na afloop van de processie maakten tientallen belangstellenden gebruik van de gelegenheid om met de zusters kennis te maken tijdens een gezellig samenzijn in de tuin van deken van Rens.

Het klooster werd de afgelopen weken volledig ontruimd en opgeknapt. Vele vrijwilligers hielpen mee om het gebouw voor bewoning gereed te maken.


Amerikaanse zusters aangekomen in Overhoven

Drie Amerikaanse zusters uit Tennessee nemen eind augustus hun intrek in een klooster in de Sittardse wijk Overhoven.
De zusters zijn opgeleid als leraar en hebben al veel met jeugd en jongeren gewerkt.
In Nederland zullen de zusters catechese gaan verzorgen en in de parochies actief het jeugd- en jongerenwerk een nieuwe stimulans geven.

Lees verder en kijk naar het filmfragment …

14 augustus 2014

 

Amerikaanse dominicanessen stichten nieuw klooster in Sittard


Sittard (RKK) – Drie Amerikaanse zusters nemen eind augustus hun intrek in een klooster in de Sittardse wijk Overhoven. Het doel is dat zij zullen bijdragen aan de evangelisatie in Nederland.

Lees verder …

12 augustus 2014

klooster-msc-overhoven

Het klooster in Overhoven – Sittard

 

Periodieke giften vanaf dit jaar eenvoudiger

Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer verplicht voor de aftrekbaarheid van een periodieke gift in de inkomstenbelasting.
Dit betekent dat vanaf 2014 een periodieke gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) ook aftrekbaar is als deze gift wordt vastgelegd in een eenvoudige overeenkomst van schenking. Dit levert dus een besparing aan notariskosten op. Vereist is daarbij wel dat deze gift een looptijd heeft van minimaal 5 jaar of eindigt bij eerder overlijden. De overeenkomst van schenking moet aan diverse voorwaarden voldoen.
Een periodieke gift is fiscaal gunstiger dan een gewone gift. Bij een gewone gift heeft men te maken met een niet-aftrekbaar drempelbedrag en een maximum. Deze beperkingen gelden niet bij een periodieke gift; die is volledig aftrekbaar.
Bent u van plan om de dominicanessen gedurende een aantal jaren te steunen en bedraagt uw gift ten minste € 200 per jaar?
Neem dan contact met ons op via vriendendominicansisters@gmail.com en wij sturen u een model-schenkingsovereenkomst toe, die door de Belastingdienst is goedgekeurd.

8 augustus 2014

 

 

Een hartelijk welkom aan de zusters MARY AMATA, THERESA ANNE EN MARIS STELLA

Met grote vreugde en dankbaarheid mogen wij na ruim twee jaar van uitgebreid overleg, van regelen en uiteindelijk knopen doorhakken de zusters Dominicanessen uit Nashville, Tennessee uit de Verenigde Staten welkom heten. Zij krijgen hun domicilie in het voormalige klooster van de paters MSC te Overhoven aan de Geldersestraat 39.

Wie zijn ze?
Deze zusters leiden een contemplatief en apostolisch leven welke geworteld is in de Dominicaanse traditie, namelijk de Kerk op een vreugdevolle en eenvoudige wijze dienen.

Hun ordesstichter is de Heilige Dominicus, geboren omstreeks 1170 in het Spaanse Castilië en gestorven in Bologna op 6 augustus 1221. Hij was een tijdgenoot van de heilige Franciscus. Na zijn theologische studies werd hij kanunnik aan de kathedraal te Osma. Tegenover de dwaalleer van de Albigenzen werkte hij met succes voor het behoud van het geloof door middel van prediking en voorbeeldig leven. In 1206 opende Dominicus in de buurt van Toulouse een klooster voor ketterse vrouwen die tot de Moederkerk waren teruggekeerd. Deze stichting zou later uitgroeien tot de orde der Dominicanessen. Er was veel missiewerk of beter gezegd bekeringswerk onder de sektarische Katharen. Dominicus deed afstand van hooghartigheid, wilde arm zijn met de armen èn argumenteren met de Katharen: het komt allemaal samen in dat aansprekende verhaal waarin Dominicus een hele nacht met een Kathaarse herbergier rond de tafel zat en hem met kracht van argumenteren weer tot het katholieke geloof wilde terugbrengen – hetgeen tegen het ochtendgloren lukte.
Dominicus gaf af op het hooghartig optreden en de luxueuze uitstraling van andere monniken. Volgens hem moest ketterij bestreden worden door predikheren die met hun eenvoudige leefstijl hun woorden geloofwaardigheid en autoriteit verschaften. Zijn prediking had succes. Hij trok anderen aan en stichtte in 1215 de orde der predikheren (Ordo Praedicatorum). De nadruk van de orde kwam sterk te liggen op studie en het in praktijk brengen van het Woord. Dominicus stierf op 6 augustus in Bologna en werd in 1234 heilig verklaard. Zijn feestdag is op 8 augustus.
Dominicus inspireerde mensen door zijn opgewekte aard, praktische instelling en scherp oog voor de tekenen van de tijd. De hoofdtaken van de orde zijn prediking en zielzorg.

 

 postulanten

 

 

Deze orde van deze Dominicanessen van Sint Cecilia heeft zo’n 30 tot 40 communiteiten (kloosters). De meesten in Noord Amerika, Canada en sinds 2009 ook in Australië en 2013 Schotland en Italië. Het Moederhuis met zo’n 200 zusters is in Nashville. Het is een bloeiende orde met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar oud. Een van hun hoofdtaken is de opvoeding en vorming van de jeugd. In Amerika hebben de zusters zo’n 40 scholen met meer dan 14.000 leerlingen.
Het mooie is dat de zusters Dominicanessen als ook de Dominicanen een grote rol hebben gespeeld in de historie van onze stad Sittard. In de 17de eeuw vestigden zij zich hier in Sittard. De Dominicanen in het kloostercomplex aan de Oude Markt met hun fraaie kloosterkerk, de huidige Sint Michielskerk op de markt. Wanneer wij kijken naar het reliëf aan de voorzijde van deze kerk dan zien wij daarin afgebeeld dat Maria de rozenkrans schenkt aan Dominicus. Daarmee gaven de Dominicanen te kennen, dat de devotie tot de H. Maagd hoog in hun vaandel stond en dat zij deze devotie, het bidden van de rozenkrans zouden propageren. Aan de voet van het reliëf ligt een hondje met een brandende fakkel in zijn bek, het bekende symbool van de “dominicanes”, de honden van de Heer, die het katholieke geloof als een lichtende fakkel zouden verbreiden. In 1797, tijdens de Franse overheersing, vertrokken de dominicanen uit de stad en het complex werd later verkocht. In 1649 kwamen de Dominicanessen naar Sittard. Ook zij kwamen destijds met drie zusters en hebben zich vooral gewijd aan de vorming en opvoeding van de jeugd. Op de Plakstraat werd een nieuw klooster gebouwd, Sint Agnetenberg; naar de patrones de H.Agnes de Montepulciano. Toen de Franse legers Sittard veroverden, staken ze de stad in 1677 in brand. Omdat het gerucht ging, dat in het klooster kostbaarheden verborgen waren, werd het door de Fransen geplunderd en verwoest. Ruim honderd jaar later brachten de Fransen weer onheil over het klooster. Omdat de zusters weigerden de eed op de nieuwe Franse grondwet af te leggen, werd St.-Agnetenberg in 1801 gesloten.
Het bijzondere is, dat de zusters Dominicanessen nu, na ruim tweehonderd jaar terugkeren. Daarbij is de patrones van onze stad een Dominicanes, namelijk de heilige Rosa van Lima. Onze nieuwe zusters willen hun communiteit aan haar toewijden. Een van hun kerntaken zal ook nu de verkondiging zijn, vooral ook onder de jeugd en jong- volwassenen.
Het zal, zeker in het begin, voor hen wennen zijn, maar ze hebben er heel veel zin in.

Hopelijk zijn wij samen ook in staat hen een warm welkom te bieden. Er is ook geen mooiere dag en geen mooiere gelegenheid om dit te doen, als op zondag 31 augustus aanstaande, wanneer wij onze stadspatrones de Heilige Rosa vieren. De zusters zullen dan aanwezig zijn in de Hoogmis van half tien in de St.-Michielskerk met aansluitend de processie naar de Kollenberg, alwaar ze ook een voorbede zullen voordragen. U allen welkom! Bisschop De Jong zal hen namens de Bisschop van harte welkom heten. Wij wensen de zusters toe, dat ze zich zo snel mogelijk thuis weten hier in Sittard en dat er veel zegen mag rusten op al hun doen en laten, dit op voorspraak van de Heilige Rosa van Lima.

Met vriendelijke groet en Gods zegen,

Kapelaan van de Wegen, vw stichtingsbestuur Vrienden Zusters Dominicanessen.

parochieblad
1 augustus 2014

 

 

Amerikaans zusters komen naar Nederland.

Ze waren deze zomer in Nederland en studeren al hard op de taal. Zusters Amata, Theresa-Anne en Maris Stella vestigen zich in 2014 in Sittard. Ze zijn lid van de snel groeiende zusters dominicanessen van St. Cecilia, uit Nashville, Tennessee.
Ze hadden meer reserve verwacht, bij hun kennismaking met Nederland. ‘Maar we worden allerhartelijkst ontvangen’, zegt zr. Amata, ‘zowel door de Nederlandse religieuzen als door de jonge mensen die we ontmoeten’.
De drie Amerikaanse zusters waren deze zomer drie weken in Nederland. Ze deden mee aan een kerkelijk zomerkamp voor kinderen, in Aarle-Rixtel, en ze waren een week in Sittard, in hun toekomstige parochie. Wij spraken elkaar in Thorn, bij de dominicanessen van Bethanië.

 

SONY DSC

De zusters Maris-Stella, Theresa-Anne, Mary-Amata (v.l.n.r.)
bereiden zich voor op hun komst naar Sittard.

De zusters gingen met spijt terug. ‘Het is fijn om hier te zijn’, zegt zr. Theresa-Anne. ‘En het is ook zo’n lekker weer. Weet je wel hoe heet en droog het nu bij ons in Tennessee is?’

Lees verder …

Tekst en foto: Arjan Broers,
redacteur van www.dominicanen.nl

12 september 2013

 

 

28 Postulanten voor Amerikaanse dominicanessen

Terwijl het religieuze leven in het Westen lijkt te verschrompelen, zullen op 15 augustus 28 jonge vrouwen als postulanten intreden bij de Amerikaanse Dominicanessen van St. Cecilia in Nashville, Tennessee.

 

postulanten

(Foto: http://nashvilledominican.org)

Lees verder …

6 augustus 2013

 

 

 Zusters doen mee aan zomerkamp.

De drie zusters die medio 2014 als eersten van Dominicanessen van St.-Cecilia uit Nashville zich in Sittard zullen vestigen doen mee aan het zomerkamp van de Parochiefederatie te Sittard. Op deze wijze kunnen ze reeds kennis maken met de woon- en werkomgeving waarvan de de zusters binnen afzienbare tijd deel uit zullen maken.

3 Juni 2013

 

Zusters komen definitief naar Sittard

In maart 2013 heeft een delegatie van de zusters Dominicanessen van St.-Cecilia voor de tweede maal Sittard bezocht. Ondermeer werden er gesprekken gevoerd met de bisschop alsmede met gouverneur Theo Bovens.

Na dit bezoek hebben de zusters laten weten een communiteit te willen stichten in Sittard. De komst van de eerste zusters wordt verwacht medio 2014.

Op de “Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard” rust nu de zware maar dankbare taak de voorwaarden te scheppen om dit mogelijk te maken, en bij te dragen aan het succes van deze missie

15 April 2013

 

Bisschop Wiertz ontvangt Amerikaanse Zusters

ROERMOND – Bisschop Frans Wiertz van Roermond heeft eergisteren het bestuur ontvangen van Amerikaanse zusters. Het gaat om de leden van de generale raad van de congregatie van de zusters Dominicanessen van Sint Cecilia, aldus het bisdom Roermond.

Wiertz

Lees verder …

17 oktober 2012

 

 

website flourish