De congregatie

Wie zijn de zusters Dominicanessen van St.-Cecilia?

 

Vanuit de traditie van de Dominican(ess)en houden de zusters zich met name bezig met onderwijs en educatie en zijn ze werkzaam in 40 scholen.

In de USA hebben zij een tiental scholen opgericht. Vrijwel alle – inmiddels meer dan 300 zusters – zijn pedagogisch geschoold en geven les in uiteenlopende vakken. Vanwege het gedegen onderwijs zijn de scholen erg populair.

Opvallend aan de congregatie zijn de vele roepingen en intredingen. Daardoor is de congregatie vrij jong met vele enthousiaste jonge vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de zusters is 35 jaar.

 SCA logo

Klik op de afbeelding om naar de website
van de zusters Dominicanessen te gaan.

 

 

 

Amerika reis 068

Kapelaan van der Wegen tijdens diens bezoek aan Nashville.

 

In augustus 2014 zijn drie zusters naar Nederland gekomen. Ze hebben op zondag 31 augustus 2014 hun klooster in de Sittardse wijk Overhoven in gebruik hebben genomen. Dat gebeurde na afloop van de traditionele St.-Rosaprocessie. St.-Rosa van Lima is een dominicaanse heilige en de stadspatrones van Sittard. Ter ere van deze heilige draagt het dominicanessenklooster nu haar naam.

In de korte tijd dat de zusters hier zijn, hebben ze al veel gedaan. Zo hebben ze met goed gevolg het Staatsexamen in de Nederlandse taal afgelegd. Omdat hun Amerikaanse rijbewijzen in Nederland niet geldig zijn, hebben de zusters opnieuw rijexamen moeten doen om het Nederlandse rijbewijs te krijgen. Inmiddels zijn de zusters druk met het geven van catechese in Sittard en omstreken en ondersteunen zij het Bisdom bij activiteiten voor jeugd en jongeren. De zusters helpen in de Sittardse parochies en zijn diverse initiatieven begonnen voor jongeren, jong volwassenen en volwassenen, zodat zij kunnen groeien in hun geloof.

De activiteiten van de zusters slaan goed aan. Jongeren reageren enthousiast. De zusters blijken zich goed te kunnen inleven in de leefwereld van de Nederlandse jongeren. Door zulke open ontmoetingen ontstaan vanzelf gesprekken over levensvragen die ertoe doen. De zusters zijn inmiddels op tal van plaatsen actief om jongeren weer in contact te brengen met de Kerk. Daarom is in januari 2017 een vierde zuster vanuit de USA naar Nederland gekomen om te helpen in het jongste klooster van Nederland. Er is genoeg te doen!

De zusters richten zich in de eerste plaats op leerlingen en studenten in de leeftijd van basisschool, middelbare school en ouder. De zusters weten welke vragen jeugd en jongeren bezig houden en zullen zich wijden aan hun vorming en begeleiding. Ook zullen zij ouders bijstaan bij hun geloofsvragen. Met hun degelijke opleiding enerzijds en aanstekelijk enthousiasme anderzijds, zullen zij nieuw elan brengen in onze geloofsgemeenschap.

Het is tijd voor een nieuwe lente in de Kerk!

 

Bekijk de video van de zusters:

 

 

website flourish