De Vriendenstichting

De Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard

De ondersteunende stichting is opgericht in juli 2013 om de komst van drie Dominican Sisters of St. Cecilia uit Nashville, Tennessee USA, naar Sittard medio 2014 mogelijk te maken. Dat is gelukt. Maar het werk is nog lang niet klaar! De stichting blijft zich inspannen om de zusters op alle mogelijke manieren te helpen, zodat het permanente verblijf van deze zusters in Nederland ook voor de toekomst is gegarandeerd.

Deze financiële ondersteuning is zeker nog enkele jaren nodig omdat de zusters zelf nog geen mogelijkheden hebben om inkomsten te verwerven.
Door de strenge Nederlandse immigratieregels mogen de Amerikaanse zusters de komende jaren nog geen betaald werk verrichten. Al hun werkzaamheden zijn dus pro Deo. Ook mogen de zusters geen gebruik maken van de sociale voorzieningen van de overheid. Daarom rust op de Stichting de zware taak om elk jaar opnieuw voldoende gelden in te zamelen, zodat de zusters in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Daarom heeft de Stichting ook uw steun nodig! Help mee en ondersteun de zusters met uw gift.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

deken W. van Rens voorzitter
mr. F. Hage secretaris
dhr. J. Castro penningmeester
kapelaan G. van der Wegen vice-voorzitter
mw. L. van Heel – Fiddelers bestuurslid
dhr. R. Daatselaar bestuurslid
   

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 58428399
en is goedgekeurd door de bisschop van Roermond.
Voorts is de stichting geregistreerd als ANBI onder RSIN nummer 853036482.

 

 

De volgende personen maken deel uit van het comité van aanbeveling:

mgr. dr. E.J. de Jong
hulpbisschop bisdom Roermond

de jong
Commissaris van de Koningin Theo Bovens
drs. Th.J.F.M. Bovens
gouverneur van de provincie Limburg

drs. G.J.M. Cox
burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen

Cox
lebens
de heer N.M.J.G. Lebens, oud-gedeputeerde provincie Limburg en nu
wethouder Gemeente Sittard – Geleen

de heer M. van Helvert
Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal;
oud bestuurslid van de Katholieke Stichting
Vrienden van de Dominicanessen Sittard

   
   
   

 

Correspondentieadres:
Leyenbroekerweg 68, 6132 CG Sittard

Emailadres:
vriendendominicansisters@gmail.com

website flourish