Contact

Contactinformatie:

zuster Mary Amata Mueller, OP

Geldersestraat 39

6136 AS Sittard

Klooster: 046 426 6874

Mobiel: 06 107 03 699

 

Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard
Secretariaat
Leyenbroekerweg 68
6132 CG Sittard


Telefoon:

Deken Mgr. W. van Rens (voorzitter) 046 – 451 22 75
Kapelaan G. van der Wegen (vice-voorzitter) 046 – 451 26 28
Mr. F.R. Hage (secretaris) 046 – 451 54 07


E-mail:

vriendendominicansisters@gmail.com


Bank:

rekening NL38 RABO 0347 4017 67
t.n.v. Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard

Contactformulier

website flourish