Achtergrond

De Parochiefederatie Sittard maakt veel werk van de vorming van de jeugd, niet alleen in het kader van de voorbereiding voor de eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel, maar ook door het verzorgen van godsdienstonderwijs op basisscholen binnen haar werkgebied.

De Parochiefederatie wil het jeugdwerk verder uitbreiden, niet alleen onder leerlingen van de basisscholen, maar ook onder jongeren van middelbare-school-leeftijd. Voor al dat extra werk, dat zeker niet eenvoudig zal zijn, is natuurlijk ook meer ondersteuning nodig. Via Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, is uiteindelijk contact gelegd met de zusters Dominicanessen van St.Cecilia uit Nashville, Tennessee.
Deze bloeiende congregatie is voornamelijk in de Verenigde Staten van Amerika actief, maar wil zich nu ook op het buitenland richten. Inmiddels is een communiteit geopend in Sydney, Australië en in Elgin te Schotland.

De zusters bleken vanaf het begin geïnteresseerd en zijn in overleg getreden met het Bisdom Roermond en een groep enthousiaste parochianen, die al waren begonnen met de nodige voorbereidingen om de komst van de Amerikaanse zusters naar Nederland mogelijk te maken.

Een delegatie van de zusters is in oktober 2012 en in maart 2013 in Sittard geweest om zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke situatie. Tijdens deze bezoeken zijn er onder meer gesprekken en ontmoetingen geweest met bisschop Frans Wiertz, de gouverneur van de Provincie Limburg, de heer Theo Bovens, alsmede collega Dominicanessen in Thorn.

In 2013 is een stichting opgericht met als belangrijkste doelstelling het verwerven van de nodige fondsen. De fondsen zijn nodig om huisvesting en andere aanloopkosten te financieren.
Onderdelen van de fundraising zijn het zoeken van subsidiemogelijkheden, donateurs en weldoeners en het houden van acties.

Verdere doelstellingen zijn:

  • Het regelen van huisvesting;
  • Het regelen van immigratie en inburgering;
  • Het zoeken van voldoende inkomensbronnen voor de zusters.

In augustus 2014 was het dan zover: de eerste zusters arriveerden in Nederland.
Op deze website zullen wij u op de hoogte houden van het laatste nieuws.

website flourish