St. Thomas van Aquino

Een gezellige avond over St. Thomas van Aquino met de studenten in Maastricht voor Frassati Night.